Zalana piwnica


Zalanie piwnicy jest klęską, której rozmiar zależny jest od zniszczeń wywołanych wodą. Problem jest znacznie poważniejszy niż to, co okazywać się może na pozór. Nagromadzona woda w piwnicy może przenikać przez popękane ściany. To prowadzi do rozwoju toksycznych narośli, takich jak pleśń. Do czyszczenia trzeba używać więc mocnych środków aby złagodzić skutki powodzi. By uniknąć trwałych uszkodzeń wymaga się błyskawicznej reakcji i podjęcia niezbędnych kroków.

Kluczowy jest czas a z zatopionej piwnicy trzeba na sam początek wypompować wodę za pomocą pomp. Trwałych szkód można uniknąć poprzez czyszczenie i suszenie tak szybko jak to tylko możliwe. W wypadku zatopienia najbardziej odpowiednim rozwiązaniem będzie zaproszenie wykwalifikowanej i zawodowej firmy.

Wypompowanie

Niezwłoczna reakcja po zalaniu piwnicy zapobiegnie uszkodzeniu ścian. Pompowanie zapobiegnie niszczącym skutkom działania wody. Skutki zatopienia piwnicy uwidaczniają się w postaci gnicia i korozji, która zagraża stabilności obiektu.

Czyszczenie

Po wypompowaniu wody z zalanej piwnicy pozostała wilgoć winna być ostatecznie usunięta. Fundamenty powinny być zabezpieczone przed płynącą wodą, a ta skierowania ku kanalizacji. Piwnica powinna być oczyszczona. Wybielaczami spryskać można ściany, okna i inne mokre przedmioty. Pomocny jest olejek sosnowy, który rozpylony w porowatych elementach zapobiegnie rozwojowi pleśni. Upewnij się, że Twoja piwnica jest wyczyszczona kompetentnie.

Wysychanie

Zalana piwnica gwałtownymi deszczami lub rosnącym poziomem wód gruntowych może być ratowana za sprawą stosownych narzędzi. Ponieważ wilgoć i uzbierana woda sprzyja rozwojowi pleśni i trujących gazów, nadzwyczaj ważne jest całkowite osuszenie. Proces wentylacji może być uciążliwy a najwspanialszym rozwiązaniem będzie użycie osuszacza.

Więcej porad związanych z osuszaniem budynków znajdziesz na osuszanie Elektroaqua.pl


Sorry, comments are closed!