osuszanie ścian piwnic


Straty wywołane powodzią

Powodzie wywołane są przez ulewne deszcze z mocnymi burzami. Szkody wynikłe z ich działania są duże i bardzo drogie do złagodzenia. W jednej chwili powódź może spowodować ewidentne uszkodzenia budynków i obiektów. Jest to przerażająca katastrofa co skutkować może stratą … Continue reading


Suszenie materiałów budowlanych po powodzi

Jeżeli budynek pozostał zalany sporą ilością wody w wyniku powodzi bądź ulewnego deszczu, potrzebne jest podjęcie wskazanych kroków celem jak najszybszego usunięcia wody. Ważne jest usunięcie wilgoci ze struktury nośnej domu. Co więcej, w razie konieczności, powinno się sporządzić stosowane … Continue reading